Diskuse o infratopení a infrapanelech

V této rubrice pravidelně přidáváme Vaše dotazy, výběr z diskusí a recenzí o infra topení.

Otázka 1. - Jsou infrapanely Heatwell vhodné k vytápění i větších RD? Velkost cca 350m2.

Infrapanely Heatwell jsou vyráběny v široké škále příkonů a velikostí a použití infrapanelů je modulární. Lze osadit libovolně velký prostor a každou místnost samostatně regulovat. Zkušenosti uživatelů hovoří vesměs o tom, že to možné je.Kompletní odpověď: Jak vybrat nejvhodnější vytápění pro rodinný dům? Vždy záleží na Vašich preferencích. Jeden topný systém je ekologický, druhý neekonomický na provoz nebo drahý na pořízení. Některé je rozšířenější a některé méně. Pomůžeme Vám s výběrem.K výběru topení je třeba přistupovat komplexně a pečlivě zvážit veškeré aspekty výběru. Vytápění rodinných domů tvoří největší položku v rodinném rozpočtu a topení je v provozu mnohdy i déle jak polovinu roku. Důležité jsou tedy jak celkové náklady, ale i tepelná pohoda a působení topení na naše zdraví.

Náklady na pořízení vytápění rodinných domů.

Při stavbě rodinného domu je bez diskuse nutné plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu. Vytápění totiž obsahuje celou řadu technologií nutných instalovat do rodinného domu:

- Komín k vytápění RD.

Pořízení komínu je nutné k plynovému topení, topní dřevem nebo uhlím. Volbou topení rodinných domů který potřebuje levný, nebo nejlépe žádný komín, můžete ušetřit desítky tisíc korun. Vytápění rodinných domů infrapanely Heatwell žádný komín NEPOTŘEBUJÍ

- Přívody energií pro topný systém rodinných domů.

Každý topný systém vyžaduje realizaci přívodu energií. K plynovému topení je potřeba plynová přípojka, rozvod plynu po rodinném domu do technické místnosti v ceně několika desítek tisíc pokud je nutné přívod plynu přivádět novým výkopem na pozemku. Elektrické vytápění: přívod elektrické energie je do rodinných domů je vždy realizován a tedy se nezvyšuje cena pořízení elektrického vytápění. Infrapanely Heatwell náklady na pořízení vytápění v rodinném domě NEZVYŠUJÍ. 

- Technické prostory pro topný systém rodinných domů.

Různé systémy vytápění rodinných domů mají různé nároky na prostor instalace. Plynové vytápění vyžaduje prostor na kotel, tepelná čerpadla vyžadují prostor na samotné čerpadlo, případně venkovní jednotky a svůj prostor vyžadují také rozvody teplé vody pro radiátory nebo podlahové vytápění. Technické místnosti potřebují několik metrů čtverečních. Zkušenosti majitelů hovoří o cenách plochy rodinného domu okolo 10 000 Kč/m2 a technická místnost zabírá cca 3–5m2. Náklady na technické prostory jsou tedy opět v řádu několika desítek tisíc. Infrapanely Heatwell žádné technické místnosti NEPOTŘEBUJÍ.

- Rozvody tepla pro vytápění rodinných domů.

Jednotlivé topné systémy vyžadují různě drahé rozvody tepla pro vytápění rodinného domu. Plynové vytápění, vytápění tepelnými čerpadly nebo kotli na tuhá paliva, je řešeno rozvodem teplé vody do radiátorů nebo do podlahy. Náklady na pořízení rozvodů se pohybují v řádech několika tisíc pro každou místnost. Do nákladů se také započítává cena práce a času na rozvedení topné vody. Nejen internetové diskuse vám prozradí, že jde o nemalé částky. Rozvody energie pro infrapanely Heatwell jsou rychle realizovatelné a cena realizace je minimální, pro každou místnost jeden přívod elektrické energie s termostatem. Čas realizace stavby se neprodlužuje a není třeba technologických přestávek. Zkušenosti stavebníků potvrzují, že infrapanely Heatwell jsou nejrychleji realizovatelný zdroj tepla s příznivými provozními náklady. 

- Samotný zdroj tepla pro topení rodinných domů.

Dalším důležitým nákladem na pořízení topení rodinného domu je pořízení samotného zdroje tepla. Náklady na pořízení lze snadno získat oslovením firem specializujících se na dodávky a montáž topení do rodinných domů, pročíst internetové diskuse nebo se zeptat na zkušenosti svých přátel a známých. Náklady na pořízení infratopení Heatwell snadno získáte po vyplnění on-line formuláře na stránkách naší společnosti. 

Součtem všech těchto dílčích nákladů získáte CENU POŘÍZENÍ TOPENÍ RODINNÉHO DOMU.

Tím ale výběr topení zdaleka nekončí. Je třeba správně spočítat i další Část nákladů na topení rodinného domu. 

Zkušemosti s náklady na provoz topného systému topení rodinného domu.

Provozní náklady topení rodinného domu jsou velmi důležitou položkou. Správně spočítané náklady by měly zohledňovat:- typ stavby rodinného domu,- velikost stavby,- použité stavební materiály,- tepelně-izolační vlastnosti výplní otvorů,- nadmořskou výšku umístění rodinného domu,- rychlosti proudění vzduchu kolem rodinného domu,- navrhovanou teplotu v místnostech,- systém větrání či rekuperace v rodinném domě,Pokud není dodavatelská firma schopna spočítat náklady na topení, raději vyberte společnost, která má patřičné zkušenosti, návrh topení by nemusel být odpovídající tepelným ztrátám rodinného domu a topení by nemuselo pracovat správně, pozdější diskuse by byla nejspíše zbytečná. Naše společnost tyto veškeré aspekty návrhu topení rodinného domu počítá a navržené příkony a náklady na topení jsou přesné a s minimální tolerancí oproti reálnému provozu. Předběžnou představu o provozních nákladech topení rodinného domu získáte jednoduchým vyplněním formuláře na návrh topení rodinného domuVyplnění zabere cca 2-3 minuty, je nezávazný a zdarma. 

Zkušenosti s náklady na servis a údržbu topení rodinných domů.

Důležitým a podceňovaným nákladem na provoz vytápění je servis a údržba topení rodinných domů. Vytápění plynem, tepelným čerpadlem, elektrokotlem a podobně vyžaduje pravidelné opravy způsobené opotřebováním mechanických součástí - čerpadel, ventilů, složité elektroniky, spojů rozvodů topné vody a dalších součástí. Pravidelným nákladem je povinná revize plynových kotlů a normám odpovídající vyvložkovaný komín. Při volbě topení pro rodinný dům si dodavatelem nechte předložit ceny nejčastěji servisovaných částí a zpracujte si plán oprav na cca 20 let. To je zpravidla nejdelší plánovaná životnost běžných topných systémů vytápění rodinných domů.Vytápění rodinných domů infrapanely Heatwell náklady na servis a údržbu téměř nevyžaduje. Jediná aktivní součástka je termostat, který je levný a naše zkušenosti jsou takové, že výměna probíhá zpravidla jednou za cca 10 let. Kvalita infrapanelů Heatwell zaručuje mnoho let bezporuchového provozu. Investujte čas do získání všech zmíněných informací a na základě celkového součtu nákladů na vytápění rodinného domu se rozhodněte pro nejvýhodnější způsob vytápění. 

Recenze potvrzují, že infrapanely Heatwell dosahují nejoptimálnějšího poměru nákladů na pořízení, provoz, servis a údržbu.

 Nezapomínejme ale také na tepelnou pohodu, kterou Vám žádný jiný systém vytápění nenabídne.

Otázka 2. - Proč jsou infrapanely Heatwell vyráběny v několika výkonových řadách od jedné velikosti?

Oblasti použití infrapanelů je velmi široké a požadavky jsou různé a je třeba je vždy splnit. Infrapanely se vyrábějí od každé velikosti v různých příkonech a tedy povrchy panelů dosahují různých teplot. Nízkoteplotní do 100°C se používají k umístění na stěny do obytných prostor a vysokoteplotní do 130°C se používají k umístění na strop a do prostor kde je požadován vysoký sálavý výkon. Technik vždy volí nejvhodnější řešení.

Kompletní odpověď:

Sálavé vytápění infrapanely Heatwell je moderní a unverzální zdroj vytápění. Správně zvoleným příkonem a regulací lze infrapanely použít jako plnohodnotný energeticky úsporný systém vytápění nebo lze nižšími příkony zajistit úspornou temperaci na požadovanou teplotu.   Plnohodnoté vytápěníSálavé vytápění Heatwell je plnohodnotným topným systémem nejen pro novostavby ale i starší typy staveb plně pokrývající energetickou náročnost vytápěných prostor. Zárukou Vaší spokojenosti je naší společností nezávazně zpracovaný nárh řešení vytápění, který lze snadno získat zde.   Zkušenosti s infra panely Heatwell jako doplňkové vytápěníProč vytápět celý dům či byt od začátku topné sezony když potřebujeme první a poslední 3-4 týdny topné sezony přitápět pouze dvě či tři místnosti? V diskusích na internetu často najdete myšlenku využít infrapanely Heatwell jako doplněk vytápění k současnému. Touto vhodnou kombinací získáte levné a úsporné vytápění a zajistíte si tepelnou pohodu i v přechodových měsících (lze kombinovat s radiátory nebo podlahovým vytápěním na plyn, elektřinu, tuhá paliva, s tepelným čerpadlem a dalšími).Krbové vytápění vyžaduje obsluhu, přípravu paliva, produkuje nežádoucí prašnost a při příchodu domů je Vám zima a musíte znovu zatápět? Infrapanely lze navrhnout jako temperační vytápění s nižším příkonem než jako plnohodnotné vytápení a po dobu Vaší nepřítomnosti nebo pokud nebudete chtít využívat krb, budou infrapanely místnost dohřívat. Návrh lze připravit i na přesné zadání poměru venkovní a vnitřní teploty kdy mají infrapanely být plnohodnotným vytápěním.   Zkušenosti s infra panely Heatwell pro rekonstrukceSálavé vytápění je vhodné i pro použití v rekonstruovaných stavbách jako rozšíření současného vytápění. Snadná instalace infrapanelů a minimílní nároky na zapojení a regulaci snižují cenu pořízení vytápění a zkracují čas realizace.

Otázka 3 - Mohu kombinovat infrapanely s radiátory, podlahovým topením, krbem a dalšími prvky? Co říkají diskuse a recenze?

Infrapanely lze použít jako primární či sekundární topný systém. Oblast použití infrapanelů je velice široká a této škály způsobu použití je možné dosáhnout jen díky modulárnosti použití infrapanelů, kdy jsou jednotlivé infrapanely regulovány termostaty. Termostaty jsou v každé místnosti, lze použít klasické, programovatelné ale i centrální řízení přes PC a mobilní aplikace. Více o způsobu regulace v sekci termostaty. Zatopením konvekčním vytápěním....Kompletní odpověď: Infrapanely lze použít jako halvní či vedlejší topný systém. Oblast použití infrapanelů je velice široká a této variability způsobu použití je možné dosáhnout jen díky modulárnosti použití infrapanelů, neboť jednotlivé infrapanely jsou regulovány termostaty. Termostaty jsou v každé místnosti, lze použít klasické, programovatelné ale i centrálí řízení přes PC a mobilní aplikace. Více o způsobu regulace v sekci termostatyPokud jsou infrapanely použity jako primární zdroj tepa: zatopením konvekčním vytápěním například v krbu, se postupně vypínají jednotlivé místnosti kde jsou infrapanely umístěny. Nestane se tak jako u jiných centrálně ovládaných topných systémů že se vypne například plynový kotel a v místnostech kam krb nedokáže dodat dostatečné množství tepla klesá teplená pohoda pod optimální mez.Obráceně, pokud jsou infrapanely použity jako záložní. sekundární topný systém, jsou infrapanely zapnuty pouze v době, kdy hlavní, primární topný systém nedokáže dodat dostatečné množství tepla. Nejčastěji pokud máte vytápění krbem na dřevo, pak v nočních hodinách při vyhasnutí kotle není třeba znovu přikládat, zkušenosti majitelů ukazují, že infrapanely pokles teploty automaticky vyrovnají.Infrapanely Heatwell tak představují dokonalý topný systém který lze snadno kombinovat s libovolným jiným topným systémem na trhu. Správnou volbou regulace se kterou Vám pohou naši technici Vám zajistíme tepelnou pohodu po celou topnou sezonu.

Otázka 4 - Umístění infrapanelů? Četl jsem v recenzích a intrenetových diskusích celou řadu protichůdných informací. Je lepší umístění na stěnu, strop, pod okno, proti oknu? Pomůžete mi s výběrem?

Jak panel umístit, to patří mezi cenné zkušenosti každé společnosti. Každý výrobce vyrábí infrapanely různých konstrukčních řešení. Některé infrapanely mají teploty pod 80°C, jiné kolem 100°C a některé i nad 130°C. Některé panely mají na zadní straně izolaci proti průniku tepla za infrapanel, některé....Kompletní odpověď: Jak panel umístit je cenné know-how každé firmy. Každý výrobce vyrábí infrapanely odlišných konstrukčních řešení. Některé infrapanely dosahují teploty pod 80°C, jiné kolem 100°C a některé i nad 130°C. Některé panely mají na zadní straně izolaci proti průniku tepla za infrapanel, nekteré mají naopak záměrně na zadní straně vyšší teplotu pro vznik konvekčního proudění vzduchu které je zpravidla žádoucí pro zefektivnění rovnoměrnosti prohřátí místnosti. Každé kontrukční řešení má rozdílná doporučení na optimální umístění infratopení.Doporučené umístění infrapanelů Heatwell nelze aplikovat na doporučení jiných typů infrapanelů a nelze tyto informace aplikovat na jiné výrobky a obráceně. 

Konstrukce infrapanelů je důležitá pro správné umístění infratopení

Infrapanely Heatwell jsou kontruovány pro domácí použití a tomu odpovídají teploty povrchů které dosahují 90-120°C, speciální povch infrapanelů umožňuje i při této teplotě bezpečný dotyk a sálavý výkon je dostatečný na prohřátí místnosti, ale intenzita tepla je dostatečně nízká aby nepůsobila rušivě na tepelnou pohodu kterou infrapanely zaručují v celém prostoru. Infrapanel je konstruován s konveční složkou zadní strany infrapanelu. 

Správné umístění infrapanelů - nespoléhejte jen na diskuse a zkušenosti známých

Na začátek je vhodné říci, že správné umístění infratopení v místnosti Vám vždy přesně a ochotně, nezávazně a zdarma připraví naši technici, kteří připravují návrhy vytápění infrapanely a zajišťují následnou realizaci infratopení. Budete mít návrch připraven profesionálně s jistotou zaručené tepelné pohody a nejvyšší účinnosti infratopení. Využít můžete tento rychlý kontaktní formulář.

Obecné zásady umístění infratopení v prostoru

Infrapanely se umisťují na stěnu či strop, podle velikosti místnosti.1) Místnost má rozměr cca 2x2 metru, umístění infrapanelů na strop je nejhodnější.2) Místnost má rozměr cca 4x4 metru, jeden infrapanel umístíme na stěnu.3) Místnost má rozměr nad 4x4 metru, je nutné umístit odpovídající počet těles na stěnu či strop podle plošného pokrytí teplem od infrapanelů.4) Umístění infrapanelu na strop doporučujeme:a) v případě nízké akumulace obvodového zdiva,b) lokálního ohřevu osob,c) vytvoření tepelné clony nad okny s větším prostupem tepla U,5) Více informací o umístění infratopení Vám poskytnou naši technici, nezávazně a zdarma. infrapanely se umisťují proti venkovní zdi, příčce či nosné zdi podle několika kritérií.1) Infrapanel musí sálat pod úhlem cca 45° částečně na venkovní stěnu a na okno, aby se zabránilo rosení oknen.2) Umístění přímo proti venkovní stěně a oknu je možné zpravidla pouze pokud je okno ve vzdálenosti cca 2-3 metry a jeho plocha tovří max. cca 20% plochy venkovní stěny.3) Pokud infrapanely umísťujeme proti vnitřní příčce, volíme tu s větší akumulací.4) Více informací o umístění infrapanelů Vám poskytnou technici, nezávazně a zdarma. Uvedená doporučení pro umístění infrapanelů v místnosti jsou pouze částí všech doporučení pro optimální funkci infratopení. Doporučujeme vždy využít našich profesionálních služeb a nechat si zpracovat nezávazně návrh na optimální umístění infratopení.

Otázka 5 - Je možné mít na infrapanelu i vlastní motiv? Jaké jsou zkušenosti s jejich odolností vůči vysokým teplotám?

Infrapanely dosahují teplot až 120°C. Způsob tisku používáme speciální UV s garancí stálosti barev až do 300°C. V minulosti používané folie s garancí až 200°C, ale naše zkušenosti ukázaly, že nezaručovaly při dlouhodobém používání naše vysoké nároky na stálost barev a neměnný vzhled. Uvedené teploty byly na krátkodobé zatížení, nikoliv trvalé. UV tisk neumožňuje změnu motivu, ale vybraný a zaplacený motiv Vám na infrapanelu zůstane stále krásný a takový jaký jste si vybrali. Proč každé dva roky platit nový tisk?

Otázka 6 - V diskusích a recenzích jsem četl, že infrapanely vysouší zdivo a zabraňují vzniku plísní lépe než běžné vytápění radiátory a podlahovým vytápěním?

Ano, infratopení vysouší zdivo lépe než běžné způsoby vytápění a to díky sálavému způsobu vytápění. Infratopení primárně ohřívá stejně jako slunce všechny pevné předměty (tedy i zdivo) na teplotu vyšší než v případě konvekčního vytápění. Tím se snižuje teplotní rozdíl a zabrání se vzniku rosného bodu. Zdivo je suché a má lepší tepelně-izolační vlastnosti, ale pozor na.....Kompletní odpověď: Ano, infratopení vysouší zdivo lépe než konvekční způsoby topení a to zejména díky sálavému způsobu topení infrapanely. Infratopení primárně ohřívá obdobně jako slunce všechny pevné předměty (včetně zdiva) na teplotu vyšší než v případě konvekčního topení. Infratopením se snižuje teplotní rozdíl mezi vzduhem a zdivem a zabrání se vzniku rosného bodu. Zdivo je suché a má lepší tepelněizolační vlastnosti. 

Vždy ale využijte našich služeb.

Pokud je zdivo příliš vlhké, sálavé topení pouze vysouší a podstatná část příkonu resp. výkonu infrapanelu se ztrácí do vysoušení a zde je již vhodnější řešit primárně sanaci domu formou podříznutí zdiva, odkopání základů a svodu vlhkosti mimo dům. Vždy se snažte maximálně zabránit kontaktu domu s vlhkostí a sanační omítky a další technologické postupy vždy řešte až sekundárně. 

Pozor na problémy při vysoušení staby

Vysoušení zdiva je rozsáhlý obor a pro každou stavbu jsou vhodné jiné postupy. Vysoušení staré stavby se základy do který prosakuje spodní voda jinak než podříznutím téměř neklze řešit jiným postupem. Dále dejte pozor na rekonstrukci podlah. Pokud původní difůzní podlahu z hlíny a dřevěných fošen vykopete, zateplíte polystyrenem a zalijete betonem bez odvětrávání podloží, vlhkost které jste zabránili vzlínat z celé plochy podlahy se bude hromadit na svislých zdech které jsou s podložím spojeny. Dále pozor na vnější zateplení EPS, zde je obdobný problém s vlhkostí jako u zateplených podlah. Dříve vlhkost byla odváděna do exteriéru i interiéru. Pokud zateplíte EPS vlhký dům bez vyřešení vysoušení základů, bude vlhkost dvakrát intenzivněji pronikt do interiéru. Vysoušení staveb je náročný obor na který je třeba vybrat specialisty se znalostmi v oboru. Rozhodně nedejte na prvního zedníka z okolí "který to už někde dělal". 

Umístění infratopení ve vlhkých stavbách.

Pro optimální běh infrapanelů ve vlhkých domech jsou určeny přesně definované postupy umístění infrapanelů, které naši technici navrhují pro každou stavbu individuálně. Pokud Vás blíže zajímá návrh vytápění a problematika vysoušení, pošlete nám základní údaje o stavbě a náš technik se s Vámi nezávazně a zdarma spojí a navrhne optimální řešení.

Otázka 7 - Hledám vhodné řešení na vytápění dřevostavby. Četl jsem o diskuse o infratopení i recenze. Jsou infrapanely do dřevostaby vhodné?

Infratopení je ideálním řešením topení nejen do dřevostavby. Princip infratopení je stejný jako u kachlových kamen - sálání. Dřevostavba s infrapanely dosahuje lepší akumulace, optimálnější tepelné pohody a je trvale vysušována! Aby bylo infratopení ve dřevostavbě opravdu účinným a komfortním topním, musí jej navrhnou náš odborný technik.

Odborný technik s dostatečnými zkušenostmi je základem spokojeného užívání infratopení ve dřevostavbách.

Možných konstrukcí dřevostaveb je celá řada. Difůzně otevřené / uzavřené, za masivu nebo sendviče atp., možnosti jsou nepřeberné. Obecně je důležité infrapanely směrovat ve dřevostavbě na stěny - povrchy, které mají nejvyšší akumulační vlastnosti.Pokud je dřevostavba řešena s předstěnou ze sádrokartonu za kterým je vzduchová mezera, je vhodnější instalovat panely tak, aby směrovali s na vnitřní příčky, které jsou vyplněné minerální vatou nebo infrapanely umístíme na strop, kde sáláním ohřívají podlahu od které se sekundárně ohřívá celý prostor.Pokud dřevostavba má vnější plášt vyplněn minerální vatou v kontaktu v vnitřním SDK, je možné i ve dřevostavbě instalovat infratopení na vnitřní příčky tak že infrapanely sálají na vnější štěnu. Tepelná setrvačnost stavby je lepší a dřevostavba má komfortní režim užívání. 

Sálavé topení do dřevostavby představuje nejvýhodnější zdroj tepla.

Zkušenosti uživatelů hovoří jasně: ekonomika provozu infratopení ve dřevostavbách je nejvýhodnější pokud jsou infrapanely využity jako primární zdroj tepla. V případě vytápění dřevostavby infrapanely Heatwell je příznivá cena pořízení infrapanelů a regulace, minimální náklady na instalaci infrapanelů, provozní náklady dosahují v běžném RD cca 10–15 000 Kč/rok, minimální náklady na údržbu a servis přispívají ke krátké době návratnosti investice do infratopení nejen pro dřevostavby. 

Zajímají mne náklady na topení infrapanely ve dřevostavbě.

Pokud chcete mít rychlou představu o celkových ročních provozních a celkových pořizvoacích nákladech na vytápění dřevostavby, pošlete nám projektovou dokumentaci nebo vyplňte tento formulář určený k návrhu sálavého vytápění a naši technici Vám zdarma a nezávazně připraví celkovou rekonstrukci.
 

Otázka 8 - Mám alergii na prach a pyl. Jaké jsou zkušenosti alergiků s infrapanely?

Infrapanely při svém provozu téměř nevytváří konvekční proudění a tedy nevíří prach ani pylové částice. Ze všech topných systémů má prakticky nejnižší konvekci. Dokonce i podlahové topení má vyšší podíl víření prachu v místnosti. Dále infrapanely dosahují...Kompletní odpověď: Infrapanely sálají a rovnoměrně prohřívají celý prostor, při svém provozu téměř nevytváří konvekční proudění a proto nevíří prach ani pylové částice. Ze všech topných systémů na trhu má infratopení prakticky nejnižší konvekci. Dokonce i podlahové vytápění má vyšší podíl víření prachu v prostoru. Dále infrapanely dosahují teplot v průměru 100°C podle typu a proto ani nepřepalují pevné částice ve vzduchu a přispívají tak k dokonale čistému prostředí, které nepotřebuje čističky vzduchu, zvlhčovače atp., alergici hodnotí velmi pozitivně užívání infratopení. 

Pokud máte alergii na prach či pyl, recenze i diskuse na internetových fórech jednoznačně doporučují infrapanely.

Dalším faktorem je možnost vytápění na nižší teplotu vzduchu o 2-3°C oproti konvekčnímu vytápění viz. tepelná pohoda. Nižší teplota vzduchu má vliv na dýchací cesty a celkově posiluje imunitní systém. V diskusích o alergiích se dočtete, že alergici či astmatici jsou s infrapanely spokojeni a často nás dále doporučují. Pokud máte alergii, s infrapanely Heatwell budete mít příznivé klima v místnosti, což potvrzují i nezávislé recenze. 

Suché zdivo bez plísní = úleva pro Vaši alergii.

Sálavé vytápění primárně ohřívá všechny pevné předměty včetně zdiva. Zdivo s vyšší teplotou povrchu neabsorbuje vzdušnou vlhkost a vzduch v místnosti je tak i při plné topné sezoně přirozěně vlhký a zdivo je suché a bez plísní. Absence plísní v prostoru opět pozitivně působí nejen na elergiky a astmatiky. Plíseň v místnosti nemusí být vždy vidět a Vaší alergii může vyvolat i při dlouhodobém pobytu v zaplísněném prostoru.

Topení na tuhá paliva - zabiják? Alergici a astmatici mají své zkušenosti.

Důležitým ukazatelem kvality vzduchu je jeho vlhkost, teplota, obsah prachu, alergenů a dalších znečišťujících látek. Způsob topení kvalitu vzduchu významně ovlivňuje. Téměř tři miliardy lidí na celém světě topí pevnými palivy z biomasy (dřevo, dřevěné uhlí, sláma, atp..). Vzduch v těchto domácnostech obsahuje značné množství oxidů uhlíku, dusíku a síry, formaldehydu, benzopyrenu a benzenu, které škodí lidskému zdraví. Udává se, že kvůli tomuto znečištění předčasně umírá ročně dva a půl milionu lidí.Taktéž je záteží pro alergiky topení WAW atp., kdy se spotřebovává v místnosti značné množství kyslíku. Alergici a astmatici tento způsob vytápění nedoporučují.

Otázka 9 - Jaká bude spotřeba el. energie infrapanelů ( v kWh ) a celkové náklady na vytápění ( Kč )?

Spotřebu energie je možné spočítat přesně pokud známe veškeré technické parametry domu. Výpočet vychází z tepelné ztráty objektu a znalosti účinnosti infratopení. Náklady jsou tedy přímo úměrné kvalitě stavby a účinnosti infrapanelů. Dále náklady závisí na zvoleném tarifu el. energie, regulaci, režimu provozu domácnosti. Díky svým zkušenostem Vám poradíme, jak tyto tarify kombinovat a dosáhnout maximální úspory.

Otázka 10 - Mám zájem o pořízení elektrického vytápění, známí mne však upozorňují na špatné zkušenosti při přerušení vytápění v dobách tzv. vysokého tarifu a nefunkčnost vytápění v případech výpadku el. energie.

Aktuálně je stanovena podmínka vypínání vytápění ve vysokém tarifu pouze dvě hodiny v dopoledních a dvě hodiny v odpoledních hodinách a zároveň maximální délka intervalu vypnutí je jedna hodina. Sálavé vytápění akumuluje teplo ve stavbě ve větší míře než konvekční vytápění a tepelná setrvačnost stavby se prodlužuje. Zkušenosti z praxe ukazují, že běžný dům/byt z cihelného zdiva má pokles teploty při úplném vypnutí vytápění na 24 hodin cca o 2°C.Sálavé vytápění s intervaly a vypínání VT nepře