Tepelná pohoda vytápění infrapanely

Tepelná pohoda charakterizuje pocit tepla v mínosti. Při stejné teplotě vzduchu není vždy stejný pocit tepla.

Na tepelnou pohodu mají zásadní vliv tyto faktory:

  1. Teplota vzduchu
  2. Vlhkost vzduchu
  3. Rychlost proudění vzduchu
  4. Součet teplot všech povrchů v místnosti

Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo - člověk se cítí příjemně.

Infratopení Heatwell - tepelná pohoda kterou jiné systémy vytápění nedosáhnou!

Infrapanely Heatwell jsou konstruovány pro zajištění nejlepšího poměru všech parametrů tepeplné pohody. Výsledkem je potřeba topit na nižší teplotu vzduchu než u běžných konvekčních topných systémů. Výdledkem je nejnižší spotřeba tepla na vytápění.

Základní podmínky dosažení příjemné tepelné pohody:

  • Teplota vzduchu má být v rozmezí 18,5°C až 21,5°C a v koupelně doporučujeme vyšší teplotu.
  • Relativní vlhkost vzduchu doporučujeme od 35 do 65%.
  • Proudění vzduchu je doporučené max. 0,15 m/s.
  • Vnitřní teplota místnosti zůstává stálá a mění se pouze teplota vnější.

Suchý vzduch = vysoušení sliznice, snížení obranyschopnosti organizmu.
V bytech s ústředním / konvekčním vytápěním je nutno v zimním období vzduch zvlhčovat. V tomto období dochází vlivem vytápění k poklesu relativní vlhkosti vzduchu na 20 % i méně. Organismus je tak vystaven nefyziologickému prostředí, kde i u zdravých jedinců dochází k intenzivnímu vysoušení sliznice horních cest dýchacích, tím klesá jejich ochranná funkce a stoupá možnost průniku škodlivých látek až do dolních cest dýchacích.
 
Vlhký vzduch = tvorba alergenů a zvýšení nákladů na vytápění.
Naopak, v případě například starých kamenných domů s vysokou vlhkostí zdiva může dosahovat relativní vlhkost vzduchu nad 65%. Při vysoké vlhkosti vzduchu vzniká riziko tvorby plísní a rozmnožování roztočů, z jejichž tvorby vznikají významné alergeny. V neposlední řadě vysoká vlhkost stavby degraduje stavební materiály a zkracuje životnost stavby, zhoršují se tepelně-izolační vlastnosti a náklady na vytápění rostou.