Umístění infrapanelů v prostoru

Obdobně jako u konvekčního vytápění jsou jasně daná místa umístění radiátorů v místnosti, je i u sálavého vytápění několik doporučení a rad jak infrapanely umístit pro dosažení jejich maximální účinnosti.
      
Nejprve několik faktů:     

  • Infrapanely sálají do prostoru pod úhlem cca 45° kruhovitě do všech stran.
  • Infrapanely ohřívají všechny pevné předměty včetně vybavení místnosti.
  • Infrapanely vytváří na svém i hladkém povrchu mírné konvekční proudění.

Sálavé vytápění dosahuje maximální účinnosti při správném umístění a vhodné regulaci.Infrapanely se umísťují s ohledem na rozměry místnosti (šířka, délka, výška) a důležitou roli také hraje, jestli se jedná o vnitřní nebo vnější ochlazovanou stěnu.
           
Infrapanely je nejvnodnější umístit:     
1)    Na kratší stěnu místnosti tak, aby sálaly na delší část místnosti a tím prohřáli větší plochu stěn, podlah a stropů.
2)    Proti venkovní stěně která je nejvíce ochlazovaná. Bude vysoušena – sníží se tepelná ztráta a zlepší se tepelná pohoda.
3)    Není vhodné instalovat na krátkou vzdálenost proti vlkoplošným proskleným plochám.
4)    Při umítění na stěně vzniká na přední i zadní straně panelu minimální konvekční proudění, které je ale důležité pro homogenizaci teploty vzduchu v místnosti – teplý vzduch se nehromadí u stropu a stěna proti které panel sálá je ochlazována. Infrapanely bez konvekčního proudění zvyšují energetickou náročnost provozu. Proto infrapanely Heatwell jsou konstruovány právě s konvekční vzduchovou mezerou za panelem.
5)    Umístění na strop je doporučeno pro vyšší stropy nebo pro pouze zónový ohřev osob v místnosti. Teplý vzduch se může u stropu mírně kumulovat a tedy je vhodné doplnit tento jeden infrapanel panelem umístěným na stěně aby došlo ke vzniku konvekce.
6)    Před infrapanelem nesmí být žádná překážka, musí být zajištěno volné sálání do prostoru.
7)    Výškové umístění by mělo být kolem středu místnosti. Limitní je kraj tělesa cca 50cm od podlahy a cca 50cm od stropu.
           
Umístění infrapanelů je vždy kombinací všech uvedených faktorů a jejich kombinací. Vyhněte se neprofesionálním společnostem, které dodávají infrapanely bez osobní návštěvy u zákazníků a bez uvedení přesných pozic infrapanelů a započtení všech typů konstrukcí domu.
           
Aby jste byli i Vy spokojeni se sálavým vytápěním infrapanely Heatwell, využijte nezávazného zpracování cenové nabídky.