Proč jsou infrapanely v praxi výhodnější než plynové vytápění?

1) Pořizovací náklady    

Cena topného systému se skládá z několika položek které nesmíte ve výběru nejvhodnějšího řešení vytápění zanedbat. Jsou to:

Plynové topení

 • cena pořízení kotle a radiátorů.
 • cena rozvodů vody nyní zpravidla v mědi.
 • cena odkouření kotlů =komín.
 • cena odborné montáže plyn není možné montovat svépomocí a rozvody vody v případě poruchy těsnosti způsobí vytopení domu/bytu.
 • cena přípojky pokud není, je třeba zaplatit

Topení infrapanely Heatwell.

 • cena infrapanelů je obdobná jako u plynového vytápění.
 • cena pouze kabelů CYKY v jednom směru je o cca 90% nižší.
 • žádné. Elektrické vytápění nemá odkouření.
 • cena instalace infrapanelů odbornou firmou je o cca 40% nižší.
 • žádné. Přípojku dnes má každý dům i byt.

Závěr: Pořizovací náklady na sálavé vytápění jsou v součtu všech přímých nákladů na realizaci až o 40% nižší!

2) Provozní náklady    

Plynové topení

 • vytápění raditátory vyžaduje rozvod teplé vody z centrálního bodu. Každý radiátor snižujte teplotu topné vody a na trase dochází ke ztrátám tepla vedením.
 • centrální zdroj tepla a jeho rozvod je na každém radiátoru regulován hlvicemi s vemi názkou přesností měření teploty v místnosti.
 • umístění radiátorů pod okny zvyšuje teplenkou ztrátu místnosti únikem tepla konstrukcí s nejhoršími tepelně-izoalčními vlastnostmi.
 • podlahové topení prohřívá podloží a i přes izolace v podlaze dochází ke ztrátám.
 • výhřevnost plynu a jeho cena je dnes mírně výhodnější než el. energie. Vyšší účinnost je až o 20%.
 • platíte paušální poplatky za přívod plynu i elektřiny.

Topení infrapanely Heatwell.

 • každý infrapanel má přívod el. energie bezztrátově přivedený napřímo a el. energie se spotřebovává pouze když je třeba a po dobu když je třeba topit v dané místnosti. Úspora bezztrátovým přívodem enerií až 15%.
 • každá místnost má termostat vhodně umístěný v prostoru a přerušuje přívod el. energie k panelu. Lze volit i centrální řízení přes PC/tablet/mobil. Úspora regulací až 10%.
 • Infrapanely se neumísťují pod okna, okna se nerosí neboť část tepla které se od skla odráží zabraňuje jejich rosení. Konvekční teplo panelů zajišťuje proudění tepla v místnosti. Úspora vhodným umístěním až 15%.
 • Infrapanely neprohřívají podlahu tak do hloubky jako podlahové topení. Tím uspoří na prostupu tepla konstrukcí až 10%.
 • Toto naše společnost v rámci objektivity a firemní kultury jako jediná na trhu přiznává :) Přesto jevytápění infrapanely významně účinnější v přenosu tepla do prostoru a vzniklé tepelné pohody.
 • platíte pouze za přívod el.energie. Úspora až 3500 Kč / rok 70 000 Kč / 20 let.

Závěr: Provozní náklady sálavého vytápění jsou v porovnání s plynovým vytápěním nižší až o 20-30%

3) Náklady na opravy a revize    
   
Plynové topení

 • plynový kotel obsahuje řadu elektroniky, ovládacích prvků, spínačů, relé, oběhové čerpadlo, hořák, ventily a další. Radiátory v kombinaci s vodou korodují a jejich současná kvalita zvyšuje riziko proreznutí atp..
 • každý plnový kotel / waw topení ze zákona musí být každý rok zkontrolováno a případně vyčištěno. Náklady jsou cca 1500-2000 Kč / rok.

Topení infrapanely Heatwell.

 • infrapanel nemá žádný ovládací prvek. Pouze termostat který přerušuje přívod el. energie k tělesu. V případě poruchy například firma ABB dodává pouze náhradní spínací část za cenu cca 400Kč. Spínací kontakty bezproblémově zvádají z praxe provoz déle jak 10-20 let. Infrapanely nemají žádný mechanický prvek snižující jejich životnost. Náklady na opravy jsou v horizontu 20 let o cca 90% nižší.
 • infrapanely nevyžadují žádné revize ani čištění. V horizontu 20 let uspoří až 40 000 Kč!

Závěr: Náklady na údržu a servis infratopení Heatwell jsou v rorizontu 20 let prakticky nulové. 

4) Výroba el. energie FV panely

Plynové topení

 • plyn není monžné vyrobit svépomocí. Vždy budete plně závislí na dodávkách okolních států.

Topení infrapanely Heatwell.

 • FV panely mohou i v zimních měsících vyrábět část potřebné el. energie. Česká Republika má dostatečný výkon elektráren pro soběstačný provoz a dále plánuje rozšíření Dukovan atd.., Dle TZ domu a výkonu FV elektrárny lze počítat s úsporou 10-30%.

Závěr: Výroba el. energie z FV panelů je na vzestupu a nové technologie ukládání el. energie a celková koncepce ČEZ, EON atp.., realizujících již nyní FV elektrárny pro zákazníky a nové tarifní struktury inteligentních sítí dávájí v České Republice el. energii přednost před dodávkami plynu kde jsme plně závislí na dodávkách z jiných států.

5) Tepelná pohoda  

Plynové topení

 • vytápění plynem umožňuje tři způsoby přenosu tepla do prostoru: 1) radiátory, 2) podlahové topení, 3) ventilátor WAW. Vždy se pracuje s ohřevem vzduchu který sekundárně ohřívá stěny. Podlahové topené dosahuje dostatečné tepelné pohody ale rychlost reakce na požadované změny teplot je v řádech desítek minut až hodin.

Topení infrapanely Heatwell.

 • dnes jsou všechny domácnosti vybaveny jističi a nové rozvody i proudovými chrániči zabraňujícími úrazu el. proudem. Bezpečnost je velmi vysoká. Bezpečnost provozu je neocenitelná.

Závěr: infrapanely jsou v porovnání s plynovým vytápěním bezkonkurenčně bezpečnější než plynové vytápění.

6) Závěr

Infrapanely Heatwell jsou levnější na pořízení, mají nižší provozní náklady, platíte pouze za přívod el.energie, prakticky nulové náklady na údržbu a servis, nabízí lepší tepelnou pohodu, přesnější regulaci, možnost napojení na FV panely, zaručují bezpečnější provoz, nevyžadují složité rozvody vody atp.., v součtu lze počítat že v horizontu cca 20 let uspoří v porovnání s plynem více jak 200-300 000 Kč na běžný RD.